Importera innehav

Du kan enkelt importera dina innehav från de plattformar som listas nedan genom att ladda/spara dina innehav på fil och sedan dra och släppa dom på Översiktssidan. Detta går även bra att göra för att uppdatera innehaven, ex. vid månadssparande. Då kommer endast antal och GAV att uppdateras.


Logga in hos Avanza och gå till Min Ekonomi > Analys > Hämta uppgifter om mitt innehav. Släpp sedan denna fil på översiktssidan i Inveztor.


Logga in hos Handelsbanken och gå till Spara och placera. Välj önskat konto, klicka på de tre prickarna vid övre högra hörnet och välj Exportera till Excel. Släpp sedan denna fil på översiktssidan i Inveztor.


Logga in hos Lysa och gå till Kundinfo > Din data. Ladda hem Transaktioner för de konton du vill importera och släpp sedan filerna på översiktssidan i Inveztor.


Logga in hos MinPension och gå sedan till följande adress. Tryck Ctrl+A (markera allt) och klipp in i en text-fil och spara filen (i UTF-8 format). Släpp sedan denna fil på översiktssidan i Inveztor.


Exportknapp finns inne på respektive konto, separerat per Börshandlade produkter samt Fonder. Ladda hem och släpp sedan denna/dessa filer på översiktssidan i Inveztor.

OBS: för närvarande finns en begränsning att det inte fungerar att importera samma värdepapper från flera olika konton.


Logga in hos Opti och gå till Profil > Din data hos Opti > Exportera data. Släpp sedan denna fil på översiktssidan i Inveztor.

© 2024 Inveztor